News

      Comments Off on News

Kiribati suspends aerial search for sunken ferry passengers

AUCKLAND, February 2, 2018 (RNZI) —-The Kiribati government has suspended the aerial search for passengers of a ferry that sunk a fortnight ago.

Maritime New Zealand this morning confirmed the directive which came through overnight from the Rescue Coordination Centre in Nadi in Fiji.

Aerial support for the search effort had been provided by the United States, Australia and New Zealand and an area of ocean larger than 300,000 square kilometres was being searched.

Maritime New Zealand’s Vince Cholewa said authorities in Kiribati meanwhile would continue with the several vessels involved in their ocean search.

Mr Cholewa said they would be focusing on the area around where the MV Butiraoi is believed to have gone down with around 88 men, women and children on board.

He said they would also be tracking back along the route the catamaran is believed to have taken from its last port of call at Nonouti Island.

So far only seven people have been found by rescuers.
……………………..

Tua Kiribati kamotirawan moa te kakae mai karawa ibukia bwaintian te kaibuke are e iinako

AUCKLAND, February 2, 2018 (RNZI) — E a tia te Tautaeka ni Kiribati n tua kamotirawan moa te kakae mai karawa ibukia bwatintian te kaibuke ae MV Butiraoi are e iinako ke ni kabuanibwai, uoua te wiiki n nako.

E kamatoa te Maritime New Zealand n te moaningabong aio bwa e roko te oota (directive) aio man te Rescue Coordination Center mai Nadi Biiti.

E a tia ni katauraoaki te boutoka ao te kakae mai karawa ibukin te kabuanibwai aei iroun Amerika, Aotiteria ao Nutiran ao n tia ni karaoaki te kakae n te mwaake ni marawa ae e bubura iaon 300,000 te tikuea kiromiita.

E taku Vince Cholewa man te Maritime New Zealand bwa n te tai aio ao e na bon reitinako te kakae iroun te Tautaeka ni Kiribati ma kaibuke tabewaa ngkai ake a teimatoa ni karaoa aia kakae inanon marawa.

E taku Mr Cholewa e na boboto ngkai te kakae i marawa irarikin te tabo are e kanamakinaki bwa e iinako iai MV Butiraoi ma ana bwatintia ae 88 mmwaane, aine ao ataei.

E taku teuaio bwa e na tuoaki naba kawain te kaibuke aio are e kakoauaki bwa e moan toua imwin kitanan Nonouti.

N te tai aio ao tii itiman moa aomata ke bwatintian te kaibuke aio aika a tia ni kuneaki irouia taan kamaiu.