Mwakoro 1

Subscribers can download & Play the MP3 file below

Kariniko nte Boraraoi aio ko aonga riki

ba te Member ngkoe ao ni kona ongora

bwanin te Karaki.

Koa tia rin? Kariniko ikai!

Otherwise Login Below To View The Content