Mwakoro 86

Subscribers can download & Play the MP3 file below Kariniko n te boraraoi aio bwa ko aonga n riki bwa te Member ngkoe, ao ni kona n ongora bwaninin te Karaki. Koa tia rin? Kariniko ikai! Ke karinna am Username ao am password mai...